• google+
  • youtube
טלפון:1-800-35-64-64

פוליסת ביטוח מקיפה

פוליסת הביטוח שלנו הינה מהמקיפות בענף ומתבססת על שנים של מתן שירות למשרדים היוקרתיים בישראל. הפוליסה כוללת ביטוח צד ג', רכוש, חבות מעבידים ואחריות מקצועית (החרגה על פי מהדורת ביט).

כחברה המטפלת בחלק ממשרדי היוקרה המושקעים ביותר במדינת ישראל אנו מבינים את האחריות המוטלת עלינו לוודא כי עבודת הניקיון נעשית על פי נהלי עבודה מסודרים וכללי בטיחות, וזאת על מנת למזער תקלות ונזקים. בנוסף, כל האביזרים וחומרי הניקוי המסופקים לעבודת הניקיון הינם מוצרי איכות המיוצרים על ידי חברות מובילות ובעלי תו תקן. עם זאת, למקרה הצורך, תעמוד לרשותכם פוליסה מקיפה וסוכן אישי אשר ילווה את הטיפול במקרה עד סיומו.

sherutey_nikayon5.jpg
© 2012 כל הזכויות שמורות לראשון בניקיון בע"מ
הראשון בניקיון, ריש גלותא 9 ת"א. טלפון: 03-5188189 פקס: 03-6814144