• google+
  • youtube
טלפון:1-800-35-64-64

מיון עובדים קפדני והבטחת סודיות

אמינות עובדי הניקיון, אבטחת מידע ושמירה על סודיותו הינם קריטיים ללקוחות "הראשון בניקיון". עקב  כך פיתחנו מערך מיון קפדני במיוחד. רוב עובדי החברה מגיעים בהמלצה על ידי עובדים אחרים שמועסקים בחברה. אנו ממליצים לכל העובדים לצרף אישור על היעדר רישום פלילי, בודקים את תקינות תעודת הזהות שלהם ומבצעים תהליך גיוס בשפת האם של העובד על מנת להבטיח הבנה של הדרישות. בנוסף יכולים לקוחות החברה לבצע ראיון עם  העובד המיועד ולאשרו באופן אישי.

אנו שמים דגש עליון על שמירה על סודיות המידע של לקוחותינו ולבקשת לקוחות החברה מוחתמים העובדים על הסכמי סודיות ובמידת הצורך עוברים תחקירי קב"ט באתר הלקוח או בדיקת פוליגרף.

sherutey_nihul1.jpg
© 2012 כל הזכויות שמורות לראשון בניקיון בע"מ
הראשון בניקיון, ריש גלותא 9 ת"א. טלפון: 03-5188189 פקס: 03-6814144